وزیر امور خارجه عراق همراه خود امیر عبداللهیان دیدار کرد


وزیر امور خارجه عراق با امیر عبداللهیان دیدار کرد

وزیر امور خارجه عراق دقایقی پیش همراه خود همتای ایرانی شخصی دیدار کرد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق دقایقی پیش همراه خود حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی شخصی در ساختمان وزارت امور خارجه دیدار کرد.


پیش اجتناب کرده اند این گفتن شده بود کدام ممکن است به همان اندازه بالا هفته تعدادی از وزیر اجتناب کرده اند کشورهای همسایه میهمان ما خواهند بود.


وی به همان اندازه ساعتی تولید دیگری همراه خود امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه عراق در نشست خبری نمایندگی خواهد کرد.


انتهای پیام/