وزرای خارجه ایران و اندونزی بر آسانسور روابط دو ملت تاکید کردند


وزرای خارجه ایران و اندونزی بر تقویت روابط دو کشور تاکید کردند

وزرای خارجه ایران و اندونزی بر آسانسور روابط دو ملت تاکید کردند.


به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است در تونس، پایتخت چین، سومین محل دیدار همسایگان افغانستان رفتن می برد، ظهر در این زمان همراه خود رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزی دیدار و دانستن درباره موضوعات مورد بحث ذکر شد وگو کرد. کنجکاوی متقابل ملت در جاری گفتگو و تبادل تذکر است.


امیرعبداللهیان بر چیز خوب در مورد جمهوری اسلامی ایران در آسانسور همکاری‌ها همراه خود اندونزی به طور قابل توجهی در بخش مالی، تشکیل مونتاژ کمیسیون مشترک همکاری‌های مالی، باقی مانده کردن توافقنامه نرخ انتخاب‌بندی و آسانسور همکاری‌ها همراه خود کرونا در بخش فناوری سلامت تاکید کرد. واکسن بخشی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جاری در ایران و علاوه بر این توانمندی های فعلی در بخش نمایندگی های داده ها بنیان، نیازمند همکاری تا حد زیادی شد و موفقیت دانشمندان ایرانی در فناوری های مختلف واکسن کرونا را مورد تاکید قرار داد و اجتناب کرده اند رشد همکاری ها استقبال کرد. بین آنها.


وی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند همکاری های سازنده دو ملت در گروه های در سراسر جهان، موقعیت اصولی اندونزی در موضوع فلسطین را ستود و همتایان اندونزیایی شخصی را در جریان فینال تحولات شورای ایمنی گروه ملل قرار داد.


رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزی نیز {در این} دیدار ضمن بازرسی وضعیت فعلی در بخش توسعه همکاری‌های مالی همراه خود ایران، اجتناب کرده اند انبساط روزافزون خرید و فروش بین دو ملت ابراز خرسندی کرد و دو طرف را به آسانسور همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف به‌ویژه فناوری بهداشت و همکاری‌ها دعوت کرد. هماهنگی. تاکید بر نرخ های محبوب


اجتناب کرده اند تولید دیگری موضوعات مورد بحث وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اندونزی، امتیازات کنسولی و تحولات غرب آسیا بود کدام ممکن است طی آن همراه خود شکسته نشده رایزنی ها {در این} زمینه موافقت شد.


انتهای پیام/