وزارت صمت بر تهیه مشترک محصولات ساخت شده در بورس کالا تاکید دارد


وزارت صمت بر عرضه منظم محصولات تولید شده در بورس کالا تاکید دارد

مدیرکل محل کار صنایع معدنی وزارت صمت در نامه ای به مدیران کل ادارات صنایع و معادن استان ها بر تهیه مشترک کلیه محصولات کارخانجات و واحدهای اقتصادی در بورس کالا تاکید کرد.


به گزارش ایلنا، در نامه سیف الله امیری آمده است: پس اجتناب کرده اند مکاتبات زودتر در خصوص تهیه کلیه محصولات کارخانجات و واحدهای اقتصادی در بورس کالا، مقتضی است مجدداً به کلیه موارد گفتن شود کدام ممکن است تمامی محصولات شخصی را به صورت مشترک در بورس کالا تهیه خواهند کرد. .


در شکسته نشده این نامه آمده است: بر ایده مصوبه مجمع مدیریت کالاهای اساسی به ریاست این وزارتخانه در گذشته تاریخی ۱۵ فروردین ماه ۱۳۰۰، بورس کالا برای کلیه خریدارانی کدام ممکن است محصولات شخصی را در بورس کالا به کالا می‌رسانند، تشکیل می‌شود. .


علاوه بر این در صورتی کدام ممکن است نسبت درگاه محصولات ساخت شده در بورس کالا کمتر اجتناب کرده اند ۷۰ نسبت ساخت کالاهای خریداری شده اجتناب کرده اند بورس کالا باشد، امکان کسب چرخ دنده اولین اجتناب کرده اند بورس برای گرفتن چرخ دنده اولین نیز وجود نخواهد داشت. ، سایر ارائه دهندگان تحمل تأثیر قرار خواهند گرفت.


انتهای پیام/