وزارت امور خارجه: ادعاها درباره دکترین هسته‌ای ایران مغرضانه، غیرسازنده و بر اساس اهداف و انگیزه‌های خاصی است.
نماینده دستگاه دیپلماسی: حفظ و تحکیم دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و توان دفاعی و موشکی این کشور مبتنی بر سیاست راهبردی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. .