وزارت امور خارجه: آمریکا می خواهد به رژیم صهیونیستی تنفس مصنوعی بدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا بدون درک درست از واقعیت منطقه، چنین موضوعاتی را تنها با هدف ایران هراسی و اختلاف بین کشورهای منطقه مطرح و دنبال می کند، نشان می دهد آنچه برای آمریکا مهم است. دولت‌ها منافع نامشروع این کشور هستند و به آن نفس می‌دهند.» برای رژیم صهیونیستی در منطقه ساختگی است.