واکنش فدراسیون فوتبال به محرومیت اسکوچیچ از کمیته فنیفدراسیون فوتبال به تصمیم کمیته فنی این اتحادیه مبنی بر محرومیت سرمربی تیم ملی کرواسی واکنش نشان داد.

جلسه اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال در خصوص بررسی آخرین شرایط تیم ملی ظهر امروز (دوشنبه) در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار شد. در پایان این جلسه اعضای کمیته فنی گزارش فنی خود و نتیجه مذاکرات خود را به هیئت مدیره فدراسیون فوتبال ارائه خواهند کرد و اعضای هیئت مدیره در چند روز آینده درباره شرایط تیم ملی تصمیم گیری خواهند کرد. بر اساس گزارش کمیته فنی

بنابراین تا جلسه هیات مدیره فدراسیون فوتبال تصمیمی در مورد تیم ملی گرفته نشده و موارد مربوطه بر اساس گزارش کمیته فنی در این جلسه بررسی خواهد شد.