واکنش رئیسی به سوال مرگ مهسا امینی و تجمعات: صدای اعتراض به گوش می رسد
رئیس جمهور در خصوص اعتراضات در ایران نیز گفت: اعتراضات چه تجاری باشد و چه درباره موضوعات مختلف، همیشه شنیده شده و می شود، اما باید بین اعتراض و اخلال تفاوت قائل شد. هیچ کس مزاحمت را نمی پذیرد. امروز آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که در محافل عملی، سیاسی و فرهنگی و رسانه ها نظرات مختلفی بیان می شود، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است.