واکنش آمریکا به تحولات عراقکاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: اکنون زمان گفتگو است نه تشدید درگیری. ما از همه جریان های سیاسی در عراق می خواهیم که آرامش خود را حفظ کنند و از خشونت پرهیز کنند و اختلافات سیاسی را از طریق فرآیندهای سیاسی تحت نظارت قانون اساسی عراق حل کنند.