هوای مازندران خنک بود خبرگزاری ایلنا


    هوای مازندران رو به سردی است

هواشناسی مازندران به همان اندازه بالا هفته بارش های خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف در مازندران را پیش سوراخ بینی کرده است.


به گزارش ایلنا، معاون رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواشناسی مازندران ذکر شد: اجتناب کرده اند در امروز به همان اندازه آخر هفته هوای استان ۱۰ به همان اندازه ۱۵ سطح سردتر اجتناب کرده اند دیروز در کنار همراه خود بارش ظریف باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد {خواهد بود}.


وی افزود: پس اجتناب کرده اند ورزش جریانات جنوبی در استان در دیروز، ساری همراه خود ۳۹ سطح گرمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح در امروز کلاردشت همراه خود ۷ سطح بالای صفر سردترین جهان بود.


معاون رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواشناسی مازندران علاوه بر این به وزش باد نسبتا از حداکثر در عصر قبلی در استان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بیشترین سرعت باد همراه خود ۹۰ کیلومتر در ساعت درمورد به رینه لاریجان {بوده است}.


اسدی افزود: صبح در امروز اقیانوس مواج را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بعدازظهر جزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک کم {خواهد بود}.انتهای پیام/