هواداران در ۲ تفریحی تدارکاتی تفریحی خواهند کرد


    هواداران در 2 بازی تدارکاتی بازی خواهند کرد

شاگردان رضا عنایتی در آستانه دیدار مقابل ذوب آهن در لیگ برتر ۲ دیدار تدارکاتی دارند.


به گزارش ایلنا، شاگردان رضا عنایتی در اولین دیدار تدارکاتی شخصی چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه میهمان مس رفسنجان خواهند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین تفریحی دلپذیر آنها پنجشنبه ۸ اردیبهشت برابر پکان تهران {خواهد بود}.


کارکنان فوتبال هوادار چهارشنبه چهاردهم در هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم لیگ برتر میزبان ذوب آهن {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات شاگردان عنایت به روال استاندارد در مجموعه اقدام خیریه تهران یکپارچه می تواند داشته باشد.


انتهای پیام/