هشدار دوم دولت به اپراتورهای گردشگری سلامت: گواهی پزشکی ویزای درمان اتباع خارجی را جعل نکنید
در صورتی که آژانس های مسافرتی مرتکب تخلفاتی مانند فروش ویزا و عدم نظارت معقول تردد یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و همراه وی، ارائه مدارک پزشکی نامعتبر، ارائه مدارک نامعتبر یا جعلی از مراکز درمانی و غیره شوند، اقداماتی از این قبیل انجام می شود. به عنوان هشدار، منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز خواهد شد.