هشدار ایران به طالبان
وزیر کشور در خصوص تیراندازی و درگیری مرزبانان افغانستانی و مرزبانان ایرانی در روز گذشته، گفت: چنین حوادثی که بی سابقه است به نفع مقامات افغانستان نیست بنابراین به آنها توصیه می کنیم با توجیه مرزبانان از هرگونه درگیری جلوگیری کنند. .