هشتمین در اطراف مذاکرات وین ادامه دارد به نوک نرسیده است


هشتمین دور مذاکرات وین هنوز به پایان نرسیده است

مشاور روسیه در آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی در وین ذکر شد: هشتمین در اطراف مذاکرات دوجانبه ادامه دارد پایان دادن نشده است.


به گزارش ایلنا، میخائیل اولیانوف، مشاور روسیه در آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی در وین ذکر شد: هشتمین در اطراف مذاکرات ۲ طرف ادامه دارد پایان دادن نشده است.


وی در پیامی توئیتری نوشت: هشتمین در اطراف مذاکرات وین ادامه دارد به نوک نرسیده است. مذاکرات همچنان یکپارچه دارد با این حال در جاری حاضر متوقف شده است. من می خواهم مشخص هستم که به محض رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل اختلافات آخرین بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، اعضای حال شورای ایمنی گروه ملل برای آخرین کردن هماهنگی به وین بازخواهند گشت.»


انتهای پیام/