هر ۷ دقیقه یک نفر در کشور به بیماری آلزایمر مبتلا می شودزوال عقل، اختلال مزمن مغز و آلزایمر از بیماری های زوال عقل هستند. بیماری آلزایمر یا فراموشی نوعی اختلال عملکرد مغزی است که به تدریج توانایی های ذهنی بیمار را کاهش می دهد. البته طبیعی است که افراد با افزایش سن کمی فراموش کنند، اما در بیماری آلزایمر این اختلال حافظه به تدریج ایجاد می شود.