هر کی بیاد فدراسیون فوتبال کلافه شده! / ما ورزشکاران سالهاست که خواستار حل مشکلات مردم هستیم
در فوتبال ما هیچکس در جایگاه خودش نیست/ بهانه ای به اسکوچیچ دادیم که اگر تیم یک بار نتیجه نمی گرفت می گفت وقت من را گرفتی و تقسیم بندی کردی/ مشکل مربیان ایرانی ما چیست؟ به دنبال مربی خارجی هستید؟ / امیدوارم روزی برسد که در کشور ما اتفاق خوبی بیفتد تا دنیا زندگی کند/ اگر مربی این موهبت را نداشته باشد مدیریت آن به چه درد می خورد؟