نگاه جشن به رویداد ملی "طراحی برای کودکان" ما نداریم
مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد با بیان اینکه در ماموریت جدید بنیاد در دوره گذشته ۱۴۷ پروژه و پروژه ویژه تعریف شده است که به صورت ویژه نظارت می شود، گفت: این پروژه ها به صورت هفتگی پایش و ارزیابی می شوند. به صورت ماهانه، سه ماهه و سالانه و برای ردیابی بهتر از آن، ما یک سیستم مدیریت یکپارچه جامع برای پروژه های بنیاد طراحی می کنیم.