نکونام: ما به همان اندازه فینال ثانیه جنگیدیم، هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا حرکت کردیم


نکونام: ما تا آخرین ثانیه جنگیدیم، تمرکز و درخواست عمل کردیم

گل پایانی موسی کولی بالی باعث شد فلز ایران ترکمنستان را شکست دهد.


به گزارش ایلنا، سرمربی کارکنان فوتبال فلز خوزستان پس اجتناب کرده اند پیروزی دراماتیک مقابل کارکنان فوتبال اهل بیت اظهار داشت: می دانستیم کدام ممکن است کارکنان اهلی کارکنان آبرومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این سیستم خیلی خوشایند تفریحی می کنند. می دانستیم تفریحی در لحظه برای ما روی حیله و تزویر {خواهد بود}، با این حال همراه خود هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو تفریحی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شدیم. در ۲ دیداری کدام ممکن است آهال سنگ انجام داد، هیچ تیمی به مقیاس ما برابر این کارکنان نبود. حتی وقتی کارکنان یازده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده ساله بود خیلی خوشایند تفریحی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان‌هایی خلق کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به سختی دقت می‌کردیم می‌توانستیم زودتر تفریحی را ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل‌های بیشتری بزنیم.


سرمربی کارکنان فوتبال فلز خوزستان اظهار داشت: به هم تیمی هایم می گویم تخلیه نباشید. او خیلی مشکل کشید. کارکنان اهلی در ۱۰ سالگی حفاظت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های فیزیکی انجام می داد با این حال ما توانستیم تفریحی را ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازیکنانم می گویم تخلیه نباشند. در اطراف دوم تفریحی ها باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهیم روی تفریحی های بازگشت هدف اصلی کنیم. در ۲۰ دقیقه پایانی تفریحی، کارکنان حریف انصافاً مدیریت تفریحی را اجتناب کرده اند بازو داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال فوق العاده زشتی به حاضر گذاشت کدام ممکن است مخصوصا برای کارکنان ما کدام ممکن است می خواست گل بزند، فوق العاده آزار دهنده بود. کارکنان اهل بیت زمان زیادی را تلف کرد. همراه خود وجود انزجار حریف، داوران تفریحی را به خوبی مدیریت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستگو تفریحی را تصمیم گیری کردند.


وی افزود: ما همه وقت در همه منطقه های ورزشی شخصی این اعتقاد را داشته ایم با این حال همه مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگران فوتبال می دانند کدام ممکن است کارکنان اهل بیت تیمی همراه خود استاندارد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند تفریحی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه تفریحی آسیایی کارکنان ما آنجا بود. مکان های گل فوق العاده خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ۴ ضربه به توپ زده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود تکرار این شرایط {به سمت} موفقیت حرکت کنیم.


انتهای پیام/