ناخودی شماره دو جهان شد/طلسم جردن باروز هنوز شکست ناپذیر است
در ادامه این مسابقات حسن یزدانی نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم ایران و دارنده مدال طلای جهان و المپیک در دیداری حساس به مصاف دیوید تیلور دارنده مدال طلای جهان و المپیک می رود. امیرحسین زارع برای کسب مدال برنز جهان در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مصاف آمارور دسی از کانادا می رود.