«نابودی تولد» بهتر از فیلم مختصر جشنواره فیلم پامبوجان فیلیپین بود.


در جشنواره فیلم پامبوجان در فیلیپین

فیلم مختصر «نابودی تولد» به کارگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی علیرضا سعدی دومین جایزه بهتر از فیلم مختصر در سراسر جهان هفتمین جشنواره در سراسر جهان فیلم پامبوج فیلیپین را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد.


به گزارش ایلنا، فیلم مختصر «نابودی تولد» به تهیه کنندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی علیرضا سعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگی جواد خورشا برای دومین بار وارد هفتمین جشنواره در سراسر جهان فیلم پامبوجان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد جایزه بهتر از فیلم مختصر در سراسر جهان جشنواره شد.


جشنواره در سراسر جهان فیلم پابوجان فیلیپین اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۹ در فیلیپین برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ساله اجتناب کرده اند فیلم های بی طرفانه اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان استقبال تبدیل می شود. هفتمین فاصله این جشنواره اجتناب کرده اند ۱۷ به همان اندازه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲ برگزار شد.


طناز بیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرویز آقاجاده بازیگران فیلم مختصر «نابودی تولد» هستند. در چکیده داستان «نابودی تولد» آمده است: «پاداش تولد در همه زمان ها خوشایند نیست، به طور معمول است ممکن است اقامت را به نابودی نزدیک تنبل.» در حال حاضر تولد سارا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او هدایایی فرستادند.


عناصر این فیلم مختصر عبارتند اجتناب کرده اند: نویسنده: جواد خورشا، تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان: علیرضا سعدی، مشاور کارگردان: سیروس الوند، سرپرست تصویربرداری: مهدی اصلانی، سرپرست ضبط: محمد صالحی، تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداگذاری: امیرحسین تهرانی، کارگردان: موسسه آرشیو سطح عطف سینما، تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی، این سیستم ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیار کارگردان: پرستو میرزایی، طراح گریم: مرضیه صدری، طراح صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس: پرستو میرزایی، سرپرست ساخت: میلاد اسدزاده، منشی صحنه: فرزانه نظریان، فیلمبردار: فیلمنامه نویس: جواد کسانی، جواد کسانی ، محمد شریف زاده، دستیار فیلمبرداری: رضا صالحی، دستیار صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس: ندا ربانی فر، دستیار تدوین: محمدعلی خراجی مقدم، تصحیح رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب: استودیو راشمنت، استودیو تدارکات. : مهدی میرزاپور، طراح پوستر: یاسمن محمودی، مشاور رسانه ای: آزاده فضلی، چاپ شده کننده: صفحه اول به مدیریت سولماز اعتقاد.


انتهای پیام/