مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به جام جهانی راه یافتند/ کاستاریکا به مرحله پلی آف صعود کردخدمه های سراسری مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا نیز توانستند جواز حضور در جام جهانی قطر را کسب کنند. کاستاریکا برای ورزشی همراه خود نیوزلند به پلی آف سر خورد. به این انجمن ۲۹ خدمه راه یافته به جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه خدمه تولید دیگری راه یافته به پلی آف خاص می شوند.