موضوع روز؛ اشتباه تیم پزشکی ایران برای بیرانوند


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته پس از مصدومیت شدید علیرضا بیرانوند از ناحیه بینی و در حالی که خونریزی داشت در اقدامی عجیب و در شرایطی که مشخص بود وضعیت این دروازه بان ایده آل نیست، کادر پزشکی کشورمان. کشور. تیم ملی برای تعویض او تاخیر داشت و تصمیم گیری به عهده خود بازیکن گذاشته شد.

و این در حالی است که کادر پزشکی روز قبل از بازی در جلسه هماهنگی حضور داشتند و به آنها اطلاع داده شد که برای تعیین میزان مصدومیت با سیستم VAR تماس بگیرند. به پزشکان تیم اعلام شده است که می توانند با این سیستم مستقیم تصمیم به تعویض بازیکن بگیرند.

در این شرایط پزشکان ایران می توانستند نظر پزشک فیفا را بخواهند اما هیچ تلاشی از سوی کادر پزشکی تیم ملی برای مصدومیت بیرانوند انجام نشد.