موزه کلبادی در ساری میزبان مسافران نوروزی است


موزه کلبادی در ساری میزبان گردشگران نوروزی است

رئیس صنایع دستی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث زیبایی شناختی مازندران همراه خود ردیابی به کنار هم قرار دادن سازی موزه کلبادی برای مسافران نوروزی ذکر شد: این موزه برای بازدید مسافران طراحی شده است.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی ایزدی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران همراه خود ردیابی به کنار هم قرار دادن سازی موزه کلبادی در سرع بر مقدمه احساس تاریخی آب انبار شماره، تصدیق شد: این موزه در جاری بهبود است.


وی افزود: علاوه بر این اقلام به صورت تجاری در ویترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی موزه به حاضر درآمده است کدام ممکن است بر مقدمه داده ها پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی برای بازدید مسافران نوروزی تحمیل شده است.


رئیس اداره صنایع دستی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث زیبایی شناختی مازندران، ساری را پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد:انتهای پیام/