مهدی طارمی در مخلوط کردن بی نظیر پورتو مقابل براگابه گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند مهر، خدمه فوتبال پورتو اجتناب کرده اند ساعت ۲۱:۳۰ همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه در هفته {سی و یکم} لیگ پرتغال به مصاف براگا می‌رود. مهدی طارمی مهاجم ایرانی {در این} مسابقه در مخلوط کردن بی نظیر پورتو حضور دارد.

این دیدار برای پورتو اهمیت زیادی دارد. در صورتی کدام ممکن است پورتو {در این} مسابقه پیروز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپورتینگ لیسبون برابر بواویشتا به برد نرسد، پورتو در شکاف سه هفته مانده به بالا لیگ پرتغال قهرمان ممکن است. حتی جذب می کند پورتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید باخت اسپورتینگ، باعث قهرمانی پورتو می‌شود.