مهدی طارمی به کرونا مبتلا شدهدف این اتفاق توپ ایران را شوکه کرد! مهدی طارمی {به دلیل} سازنده شدن بررسی کرونا اجازه همراهی همراه خود پورتو را نداشت به همان اندازه حضورش مقابل کره جنوبی به دلیل منتفی شود!