مهدی تاج و محمد نبی وارد ساختمان فدراسیون فوتبال شدند


مهدی تاج و محمد نبی وارد ساختمان فدراسیون فوتبال شدند.

به گزارش هواداران، دقایقی پیش مهدی تاج و محمد نبی وارد ساختمان فدراسیون فوتبال شدند. این دو قصد دارند در انتخابات فدراسیون ثبت نام کنند و تاج به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری و نبی به عنوان نایب رئیس ثبت نام کنند.