منصفانه سرباز ۴ نفر اجتناب کرده اند همرزمانش را کشت


یک سرباز چهار نفر از همرزمانش را کشت

منصفانه سرباز ۴ سرباز شخصی را به هلاکت رساند به فرماندهی روابط کلی لشکر دوم نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: منصفانه سرباز ۴ سرباز شخصی را در پادگانی در جهان بوشهر کشت.


به گزارش ایلنا، سرهنگ غلامحسین حسینی تصدیق شد: بامداد در لحظه (یکشنبه ۱.۱.۱۴۰۱) منصفانه سرباز در پادگان جهان ۲ نیروی دریایی سپاه در حین خدمت به توضیحات نامعلومی همراه خود شلیک گلوله ۴ تن اجتناب کرده اند سربازان شخصی را به مبایعه نامه رساند.


وی اظهار داشت: وی دستگیر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده وی برای روشن شدن پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر سطوح قانونی توسط دست بازرسی است.انتهای پیام/