مناسب: تمدید قرارداد کوادرادو همراه خود یوونتوس


رسمی: تمدید قرارداد کوادرادو با یوونتوس

تجهیزات گلف یوونتوس اجتناب کرده اند تمدید قرارداد این شرکت کننده کلمبیایی خبر داد.


به گزارش ایلنا، تجهیزات گلف یوونتوس رسما تایید کرد کدام ممکن است قرارداد خوان کوادرادو خوب سال تولید دیگری به همان اندازه سال ۲۰۲۳ تمدید شده است.


کوادرادو در سال ۲۰۱۵ اجتناب کرده اند چلسی به یوونتوس اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۶۲ تفریحی برای بیانکونری ۲۴ گل به ثمر رساند.


انتهای پیام/