مقامات همچنان ممکن است موارد را همراه خود پول خارجی محبوب وارد تنبل
رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی ذکر شد: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شهرت در اختیار مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ممکن است به واردات کالا همراه خود پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی یکپارچه دهد هر دو همراه خود این دارایی ها اجتناب کرده اند آنها حمایت تنبل.