مقامات عراق قول داده است کدام ممکن است مرزها را به روی زائران ایرانی باز تدریجی


معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت اجتناب کرده اند افسران عراقی خواست به همان اندازه در اجرای وعده نخست وزیری مبنی بر لغو روادید بازدید زمینی عتبات عالیه تسریع کنند.


به گزارش ایلنا، سید مجید میراحمدی معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت اجتناب کرده اند افسران عراقی خواست به وعده نخست وزیر عراق مبنی بر لغو ویزای بازدید زمینی به عتبات عالیه حرکت کنند.


وی افزود: نخست وزیر عراق در ۲ گفتگو همراه خود فرستاده ایران قول داد کدام ممکن است در نیمه شعبان مرزها برای زائران عتبات عالیات باز شود.


معاون وزیر ملت عراق همراه خود ردیابی به مشکلاتی کدام ممکن است برای شیعیان ناامید به زیارت عتبات عالیات در عراق تحمیل شده است، ذکر شد: این اشخاص حقیقی طبق وعده نخست وزیر عراق قصد زیارت عتبات عالیات در وسط شعبان را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویزای بازدید زمینی شخصی را لغو کنند.


وی ذکر شد: ما نمی دانیم چرا این اصل ادامه دارد به قاب عراق نرسیده است.


چون آن است رئیس جمهور ایران روز قبل در مرز شلمچه ذکر شد، هیچ مانع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانعی برای لغو روادید اجتناب کرده اند سوی ما {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم همین الان محقق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده افسران عراقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصطفی الکاظمی باید محقق شود. میرامادی ذکر شد. اطلاع.


انتهای پیام/