مقامات اوکراینی اسناد استفاده مسکو از پهپادهای ایرانی را ارائه می دهند
وزیر امور خارجه ایران گفت: اتهامات بی اساس برخی کشورها مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین را قویا رد می کنیم و از مقامات اوکراینی دعوت می کنیم در نشستی دوجانبه در سطح کارشناسان فنی ایران و اوکراین برای یافتن اسناد مرتبط با این موضوع اقدام کنند. با این ادعا