مروری بر ۱۲ تفریحی باقی مانده پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال


مروری بر 12 بازی باقی مانده پرسپولیس و استقلال

را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه لیگ ضمن گفتن این سیستم هفته های بقیه این فصل لیگ برتر انگلیس گفتن کرد کدام ممکن است استقلال همراه خود ۵۶ امتیاز، پرسپولیس همراه خود ۵۰ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان همراه خود ۴۶ امتیاز تنها کارکنان هایی هستند کدام ممکن است روی کاغذ چشم انداز قهرمانی دارند. ، با این حال ۲ کارکنان سرخابی به مستعد ابتلا به لیگ برتر برتر را دنبال می کنند.

در ۶ تفریحی آخر فصل، پرسپولیس ۲ دیدار در ورزشگاه آزادی برگزار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال نیز میزبان سه تفریحی {خواهد بود}. این در حالی است کدام ممکن است استقلال ۲ بار سریعتر اجتناب کرده اند پرسپولیس تفریحی می تدریجی، ۲ بار زودتر اجتناب کرده اند رقیب شخصی همراه خود پرسپولیس دیدار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هفته آخر به طور همزمان برگزار تبدیل می شود.

پرسپولیس به همین ترتیب همراه خود کارکنان های بیکان، ذوب آهن، سپاهان، تراکتور، شهرخودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فجرسپاس دیدار خواهد کرد. با این حال استقلال به مصاف کارکنان های سپاهان، شهر خودرو، فلز، آلومینیوم، کوبر رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد سلیمان عویل {می رود}. این در حالی است کدام ممکن است سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهرخودرو ۲ تیمی هستند کدام ممکن است حریف مشترک مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل محمدی خواهند بود.

موقعیت تصمیم گیری کننده سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان در مسابقات
در صورت نایب قهرمانی سپاهان، حضور در مسابقات به طور درست برای این کارکنان مهیا {خواهد بود}: پیروزی نمایندگان اصفهان بر پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی محرم بر فرهاد مجیدی. {در این} صورت سپاهان هفته {بیست و هشتم} را شناخته شده به عنوان کارکنان دوم تحریک کردن خواهد کرد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری چشمان پرسپولیس به سپاهان {است تا} همراه خود توقف استقلال در ابتدای مونتاژ ۶ هفته ای، به این کارکنان روحیه بدهد به همان اندازه اختلاف را کاهش دهد. نکته جذاب اینجا است کدام ممکن است استقلال در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی پرسپولیس – بکان به مصاف سپاهان {می رود} متعاقباً اگر محرم {در خانه} اجتناب کرده اند استقلال امتیاز بگیرد، پرسپولیس همراه خود انگیزه زیادی وارد ورزشگاه تبدیل می شود.

با این حال استقلال در شرایطی درست مثل پرسپولیس {خواهد بود}. آبی ها باید آرزومند توقف کارکنان های ذوب آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان پرسپولیس باشند کدام ممکن است {در این} صورت اگر استقلال در سه تفریحی بلند مدت پیروز شود، در نهایت دیدار مقابل فلز خوزستان جشن قهرمانی خواهند گرفت.

* پرسپولیس – استقلال. پارتی تفریحی {وجود ندارد}
امتحان کنید این سیستم های پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال نماد می دهد کدام ممکن است این ۲ کارکنان برخلاف فصول قبلی مقابل حریفانی قرار خواهند گرفت کدام ممکن است همچنان به ارتقای جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع در لیگ {بیست و یکم} امیدوارند.

مسجد نفت سلیمان، شهر خودرو، تراکتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فجرسپاس ۴ تیمی هستند کدام ممکن است برای بقا به مصاف پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال می توسعه. پکان، فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس رفسنجان برای کسب مقام چهارم روی پایین می ایستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان جدا از چشم انداز قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نایب قهرمانی، به این تفریحی شناخته شده به عنوان تهاجمی اصلی به نظر می رسید خواهد کرد.

شاید تنها دیدار نیمه تشریفاتی تفریحی مقابل زوبهان (پرسپولیس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم (استقلال) باشد کدام ممکن است برای مدعیان سبزپوشان نیز حساسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیتی می تواند داشته باشد. مهدی تارتار شناخته شده به عنوان متنوع صندلی پرسپولیس جستجو در شکست یحیی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مهدی رحمتی باید در دیدار مقابل کارکنان سابقش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد پیروز شود به همان اندازه سود شخصی را به رخ هواداران این کارکنان ببرد.

* نتایج اجتناب کرده اند بین سر خورد. قهرمانی ساده استقلال؟
استقلالی ها در در اطراف اول سودآور شدند اجتناب کرده اند این ۶ دیدار ۱۶ امتیازی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا اگر سودآور به تکرار این نتایج شود منصفانه هفته مانده به بالا لیگ قهرمان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته آخر جام را به کف دست می آورد. .

پرسپولیس اجتناب کرده اند این ۶ تفریحی خارج اجتناب کرده اند خانه ۵ برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ جذب می کند کسب کرد به همان اندازه نتایجی درست مثل استقلال کسب تدریجی. تخمها جلوی شاهرخدرو ضعیف ایستادند.

حالا اگر پرسپولیس نتایج در اطراف سر خورد را تکرار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ جذب می کند تولید دیگری به استقلال بدهد، این مسابقات در اختیار شاگردان یحیی گل محمدی قرار خواهد گرفت، با این حال استقلال همچنان چشم انداز بالایی برای قهرمانی دارد.

این سیستم پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال در شکسته نشده لیگ برتر انگلیس:

هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم
چهارشنبه ۴ اردیبهشت
سپاهان فلز مبارکه اصفهان – استقلال – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه موقعیت جهان اصفهان
پرسپولیس – پکان تهران – ساعت ۲۰:۴۰ – ورزشگاه آزادی تهران

هفته {بیست و ششم}
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه ذوب آهن اصفهان
استقلال – شهرخادرو مشهد – ساعت ۲۰:۴۰ – ورزشگاه آزادی تهران

هفته {بیست و هفتم}
شنبه ۲۴ اردیبهشت
فلز خوزستان – استقلال – ۱۹:۴۵ – ورزشگاه شهدای فلز اهواز
۵ شنبه ۲۹ اردیبهشت
پرسپولیس – سپاهان اصفهان به فلز مبارک – ۲۱:۵۰ – ورزشگاه متعاقبا گفتن تبدیل می شود.

هفته {بیست و هشتم}
۵ شنبه ۲۹ اردیبهشت
تراکتورت تبریز – پرسپولیس – ساعت ۱۹ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال – جستجو در آلومینیوم – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم
سه شنبه ۳ خرداد
پرسپولیس – شهر خدرو مشهد – ساعت ۲۰ – ورزشگاه آزادی تهران
نحاس رفسنجان – استقلال – ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهدای نحاس رفسنجان

* هفته {سی ام}
یکشنبه ۸ ژوئن
استقلال – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه آزادی تهران
فجر شهید فضایی شیراز – پرسپولیس – ساعت ۲۰ – ورزشگاه متعاقبا گفتن تبدیل می شود.