مذاکرات قطر در مورد لغو تحریم ها نشانه حسن نیت این کشور برای ارتقای گفت وگو و تعهد استمذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت ایران از نقش سازنده قطر در صحنه منطقه ای و بین المللی، میزبانی این دور از مذاکرات رفع تحریم ها توسط دولت قطر را نشانه حسن نیت این کشور برای پیشبرد گفت وگو و تعهد دانست.

علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه صبح امروز با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و درباره همکاری های دو کشور و تحولات منطقه گفت وگو کرد.

به گزارش ایرنا، باقری در این دیدار دوستی و برادری دو کشور را سرمایه ارزشمندی برای ارتقای روابط همه جانبه تهران و دوحه برشمرد و بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط دو کشور تاکید کرد. .

وزیر امور خارجه قطر با اشاره به سفرهای متقابل رئیس جمهور ایران و امیر قطر، اجرای توافقات انجام شده در این سفرها را نشان از اراده جدی سران دو کشور برای توسعه روابط در همه زمینه ها دانست.

مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت ایران از نقش سازنده قطر در صحنه منطقه ای و بین المللی، میزبانی این دور از مذاکرات رفع تحریم ها توسط دولت قطر را نشانه حسن نیت این کشور برای پیشبرد گفت وگو و تعهد دانست.