محمد ربیعی مقابل دوربین هواداران: همه بلدند گلایه کنند، اگر تیم ملی را دوست داریم باید از آنها حمایت کنیم.


پهلان وریا غفوری

کاربر تاج من رو هم بلاک کردی (البته برام مهم نیست بلاک کنی یا نه)
نظرات و پست های شما همچنان در توییتر و سایر شبکه های مجازی موجود است. در مورد تیم شکست خورده بانوان چه داستان هایی انجام دادید؟ یاشین ثانی را بعد از یک سیو معمولی دروازه بان ایران مقابل هند صدا زدی. این شما بودید که هفت را از دست دادید گله و پنج گله این تیم در مقابل چین و تایوان کافی نبود، پس برای این عزیزان مراسم استقبال آماده کنید! به راستی امروز چه اتفاقی افتاده است که به جان تیم قهرمان جام جهانی مردان مستضعف افتاده است؟ مگه عربستان نبود که با خرج کردن پول زیاد و رشوه دادن به مربی سرکش از یکی از تیم های هم گروه و گرفتن شش امتیاز از اون تیم به جام جهانی رفت؟؟ ایران در آسیا چه گروهی برای توطئه داشت؟ جز اینکه همه تیم ها با تمام نیرو جلوی ایران ایستادند؟؟؟