محل کار تصویر در شهرهای جدید قم مستقر هستند


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی استانداری قم، سید محمدتقی شهشارچی استاندار قم صبح در حال حاضر در نشستی همراه خود فرماندار، بخشداران، اعضای شورای اسلامی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار قهق، همراه خود ردیابی به نیاز افزایش وضعیت ارائه دهندگان. وی خطاب به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاییان این شهرستان اظهار داشت: تشکیل محل کار تصویر ادارات دولتی استانداری همراه خود میل پربازدیدترین ارگان ها در اصل کار قرار گیرد.

استاندار قم همراه خود ردیابی به فرآیندهای پیچیده تحت سلطه بر نظام اجرایی آرزو کرد مسئولان در خدمت مردمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مکاتبه همراه خود تجهیزات های استانی برای رفع مشکلات مردمان باید همراه خود پیگیری های میدانی در کنار باشد به همان اندازه اثربخش باشد.

وی همراه خود خاص اینکه اصرار مدیران مهمترین مسئله در تعمیر مشکلات مردمان است، تصریح کرد: همراه خود امتحان شده جهادی می توان مبانی را به نفع مردمان اعمال کرد.

شاهیراقی در شکسته نشده به موضوع اشتغال کودکان در شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های استان تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به تخصیص صحیح اشتغال در بخش های کودک نوپا، کارگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده در سال ۱۴۰۱ می توان زمینه های اشتغال را در بخش ها بهبود داد. محافظت را فراهم تدریجی.

استاندار قم محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی را یکی اجتناب کرده اند بسترهای اشتغالزایی در بخش ها عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه های ابدی محصولات باید در اصل کار مسئولان شهرستان قرار گیرد.

وی پس اجتناب کرده اند این دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دیدار همراه خود کارمندان استان کهق اجتناب کرده اند شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه تاریخی خانه ملاصدرا این شهر نیز بازدید کرد.

انتهای پیام/ ۷۸۰۲۳
این را برای صفحه اول اصرار دهید