مجلس موضوع مشمولان ممنوع الخروجی را پیگیری نمی کند/ هرکس از ماموران شکایت دارد به دادگاه نظامی شکایت کند.


رئیس کمیته امور داخلی کشور گفت: پرونده معترضان در حال رسیدگی است و طرف مقابل رسیدگی به پرونده ها را شروع نکرده است زیرا احتمالا شکایتی مطرح نشده است اما در قانون داریم که هرکسی می تواند شکایت کند. شکایت از قاضی و دستگاه قضایی

به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار، رئیس کمیته امور داخلی و شوراهای کشور در پاسخ به این سوال که طی هفته های اخیر روند برگزاری دادگاه معترضان و اغتشاشگران حوادث دو ماه اخیر آغاز شده است. اما هنوز خبری مبنی بر محاکمه نیروهایی که ممکن است سهل انگاری کرده اند، منتشر نشده است، گفت: ببینید در رسیدگی به تخلفات تفاوتی وجود ندارد، بخشی از شکایات مربوط به ضابطان است و اگر کسی شکایتی داشته باشد، دادگستری ضابطان خود را می‌فرستد و آنها به پرونده رسیدگی می‌کنند».

و ادامه داد: در نتیجه اگر فردی از مأموران شکایت داشته باشد می تواند در دادگاه نظامی شکایت کند.

نماینده مردم یزد افزود: برخی از شهروندانی که در این موارد مجروح و آسیب دیده اند به عنوان مثال مغازه یا خودروی آنها به آتش کشیده شده است نیز برای جبران خسارت حاضر شوند. ابتدا با وزارت کشور و سطوح مربوطه تماس بگیرند و خسارت را اعلام کنند تا خسارت بررسی و پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: به پرونده معترضان رسیدگی می شود و به پرونده طرف مقابل رسیدگی نشده است، به همین دلیل شکایت صورت نگرفته است، اما در قانون داریم که هرکسی می تواند علیه دادگستری و دستگاه قضایی شکایت کند. سیستم آن را مدیریت خواهد کرد.

رئیس کمیته امور داخلی کشور و شوراها همچنین در رابطه با پیگیری مجلس در خصوص موضوع دانشجویان ممنوع الخروج گفت: این موارد در اختیار کمیته انضباطی دانشگاه است و دلیلی برای ورود هیچ فردی از مجلس وجود ندارد. در این مورد چون مقررات داخلی خود را دارند تصمیم می گیرند.

وی ادامه داد: دانشگاه فضای متفاوتی دارد و هیچکس از بیرون نمی تواند به آنجا برود و محیط دانشگاه را تعیین کند. کلیه قوانین و مقررات برای رسیدگی به چنین مواردی در چارچوب مقررات دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفته است.