ما می توانیم به برنامه هسته ای ایران «آسیب جدی» وارد کنیم!وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز با تکرار ادعاهای ضد ایرانی خود گفت که اسرائیل قادر است به برنامه هسته ای ایران آسیب جدی وارد کند و هشدار داد که احیای توافق هسته ای برای توقف فعالیت های هسته ای ایران تنها یک تاخیر است. تاکتیک

خرداد: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان اینکه این رژیم توافق هسته‌ای را صرفاً توافقی برای به تاخیر انداختن موقت پیشرفت هسته‌ای ایران می‌داند، مدعی شد رژیم صهیونیستی می‌تواند به برنامه هسته‌ای ایران «خسارت شدید» وارد کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل، بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز با تکرار ادعاهای ضد ایرانی خود، گفت که اسرائیل قادر است به برنامه هسته ای ایران آسیب جدی وارد کند و هشدار داد که احیای رژیم صهیونیستی. توافق هسته ای فعالیت های هسته ای را متوقف می کند و ایران تنها تاکتیکی برای به تاخیر انداختن آن خواهد بود.

گانتز در نشستی در شبکه ۱۳ این رژیم مدعی شد: ایران یک مشکل جهانی است. مشکل منحصر به اسرائیل نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رژیم صهیونیستی توانایی توقف یا به تعویق انداختن توسعه هسته ای ایران را دارد، گفت: ما این توانایی را داریم که به آن برنامه هسته ای آسیب جدی وارد کنیم و آن را به تاخیر بیندازیم.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته است که تمایل جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای احیای توافق هسته ای «فکری بی اساس و اشتباه» نیست.

وی افزود: هنوز از این معامله راضی نیستیم که به دلیل تعویق موقت معامله بدی خواهد بود.

گانتز گفت که انتظار ندارد در آینده نزدیک به توافقی دست یابد.