ما حق نداریم در بخش سیاسی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از برچسب ها در اتصال همراه خود یکدیگر استفاده کنیم


ما حق نداریم در عرصه سیاسی از انواع برچسب ها در رابطه با یکدیگر استفاده کنیم


به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی دبیر برتر گروه روحانیت مبارز در ضیافت افطار در لحظه اجتناب کرده اند شرایط اقامت روزمره کدام ممکن است جایگزین بهره مندی اجتناب کرده اند برکات ماه مبارک رمضان را اجتناب کرده اند مردمان سلب می تدریجی، انتقاد کرد. عصر وی در دیدار همراه خود نمایندگی کنندگان مرحله دوم اجتناب کرده اند منظر قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث همراه خود خاص اینکه ما اکنون در وسط میدان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید راه شخصی را ببینیم، اظهار داشت: ما اکنون در میانه میدان هستیم. اگر در اوایل انقلاب جایگزین می دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی می کردیم، قطعاً الان وضعیت بهتری داشتیم. بیشتر بود اجتناب کرده اند آن نقطه به مواردی مربوط به تهاجم نیروی دریایی هر دو تحریم همسایگان خطرناک ملاحظه می شد.


وی افزود: علاوه بر این آموزش داده شده است اند الان باید گروهی باشد کدام ممکن است خطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات بلند مدت را بگوید اما آموزشی باشد.


پورمحمدی افزود: برخی می گویند در متعدد اجتناب کرده اند مانکن های حکومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی هر کدام اجتناب کرده اند این دوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعداد خوب معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان دارند مثلا جمهوری دوم هر دو هر عامل عکس. این عدد ۴۰ سال شبیه به اینجا است کدام ممکن است ۴۰ سال برای انسان اجباری {است تا} به بلوغ ذهنی برسد. در لحظه باید برای فاز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ۴۰ سال بلند مدت همراه خود سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوغ اجباری همراه خود اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات این سیستم ریزی کنیم.


وی در شکسته نشده اظهار داشت: چون آن است حضرت آقا فرمودند در امتیازات پولی اشکال داریم اما دستاوردهایی هم داریم کدام ممکن است متأسفانه ملاحظه چندانی به این اشکال نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی خودزنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیرها توسط ما تکمیل شد.


دبیر برتر گروه روحانیت مبارز ضمن انتقاد اجتناب کرده اند فضای سیاسی تحت سلطه بر ملت اظهار داشت: به خدا ایمان بیاوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همدیگر همراه خود خطرناک ظن به نظر می رسید کنیم. ، عهدشکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … فساد در گروه. باید اجتناب کرده اند بخش برای پرانرژی سازی همه توانمندی های اجتماعی، وحدت سراسری، توانایی سراسری، توانایی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید… استفاده کنیم. رئیس معظم انقلاب در دیدار همراه خود اعضای مجلس خبرگان مدیریت ۸ به همان اندازه ۹ بار اجتناب کرده اند پسوند سراسری استفاده کردند.


وی افزود: متاسفانه در همه زمان ها خوب به نظر می رسید هر دو شبهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتهام در بخش سیاسی ملت موجود است. اجتناب کرده اند خوب سو طیف گسترده ای از برچسب ها مربوط به تروریست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراط گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تفریحی های ناجوانمردانه، مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید… با بیرون سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثبات علیه یکدیگر استفاده می کنند. ما حق نداریم همراه خود اشخاص حقیقی گروه اینقدر ناشیانه ای باشیم.


وی در نهایت اظهار داشت: امیدوارم اجتناب کرده اند جایگزین ماه مبارک رمضان احیا کردن اخلاق نبوی استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعت شب های قدر دعوت به اصلاح اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کنیم.


انتهای پیام/