ماموریت‌های قدرت‌های تجدیدپذیر همراه خود اشکال مواجه شده‌اند/بی‌توجهی به مزرعه بادی پارچه سیاه به قطعا ارزش آن را دارد ۷۰۰ میلیارد دلار توسط مقامات


پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با مشکل مواجه شده‌اند/بی‌توجهی به مزرعه بادی پارچه سیاه به ارزش 700 میلیارد دلار توسط دولت

مدیرعامل نمایندگی آرین مهاباد اظهار داشت: بهترین اشکال ما عدم تیز کردن آب است کدام ممکن است تاکنون حدود ۱۵ نسبت اجتناب کرده اند ۷۰۰ میلیارد مطالبات ما وصول شده است.


به گزارش مشاور ایلنا در قزوین، استاندار قزوین به در کنار مدیران به فرماندهی تجهیزات های اجرایی مختلف اجتناب کرده اند تعدادی از ماموریت در طارم سفلی اجتناب کرده اند جمله نیروگاه بادی سیاپوش بازدید کرد.


{در این} بازدید موضوعات مختلف درمورد به نیروگاه مورد استفاده نمایندگی آرین مهاباد بهترین نمایندگی ساخت انرژی الکتریکی ملت مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت.


سید احمد دراز گیسو {در این} بازدید همراه خود تاکید بر اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه ساختار های قدرت های تجدیدپذیر، اظهار داشت: در امروز شاهد رشد ماموریت های بادی، انرژی الکتریکی آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ولتایی در دنیا هستیم با این حال متاسفانه در ملت ما نیز سهمی دارد. ماموریت های قدرت تجدیدپذیر به سختی به حداقل یک نسبت می رسد.


مدیرعامل نمایندگی آرین مهاباد در شکسته نشده اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مشکلات در امروز ملت ما اینجا است کدام ممکن است در ماموریت های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی آب زیادی خوردن تبدیل می شود با این حال خوردن آب در ماموریت های قدرت های تجدیدپذیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است است، مردمان در جاری کار هستند.


وی اظهار داشت: در جاری حاضر قابلیت اسمی این نیروگاه ۶۱ مگاوات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت ماموریت عمرانی برای آن به استفاده رسیده است، علاوه بر این ۱۲ موضوع رشد خاص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود احتساب هفت ماموریت عمرانی ساخت قدرت به ۱۶۰ مگاوات می رسد.


این به فرماندهی افزود: ایجاد ژنراتور در ۱۲ ساعت اجتناب کرده اند عملکرد های ماموریت است کدام ممکن است خوب رکورد جهانی نیز محسوب تبدیل می شود، علاوه بر این کل ماموریت در ۱۸ ماه به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین ها در ۸۰ روز نصب شدند.


دراز گیسو اظهار داشت: تعدادی از زمانی است کدام ممکن است {به دلیل} مراقبت نشده ها ماموریت های انرژی الکتریکی همراه خود اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموشی مواجه شده است.


وی اظهار داشت: در راستای پاسخگویی اجتماعی شخصی پارک قدرت برای داده ها آموزان در قلمرو ای کدام ممکن است نیروگاه داریم ایجاد شده است.


دراز گیسو اظهار داشت: وجود مشاور در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب تعدادی از دکل باد سنج باعث تسریع در رشد نیروگاه ها تبدیل می شود چرا کدام ممکن است معامله گران می توانند اجتناب کرده اند داده های این دکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند دوربین های صحیح قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گمرکات خاصی استفاده کنند. استان. این نیز فوق العاده ضروری است.


در شکسته نشده اجتناب کرده اند پارک قدرت بازدید شد.


راه های رفع اشکال بویژه مطالبات نیروگاهی اجتناب کرده اند جمله اخذ رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه بدهی بانکی همراه خود مطالبات مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کسب مستقیم قدرت اجتناب کرده اند خوردن کنندگان در مقابل کسب تضمینی توسط مقامات مورد بازرسی قرار گرفت.


استاندار قزوین بر لزوم تحمیل بسته الحاقی ماموریت های انرژی الکتریکی بادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازی در ساخت قدرت در کل سال تاکید کرد.


انتهای پیام/