لیگ دسته اول انگلیس در حضور شکارچی شخصی هال سیتی را شکست داد


لیگ دسته اول انگلیس در حضور شکارچی خود هال سیتی را شکست داد

هال سیتی در هفته سی نهم لیگ برتر انگلیس مقابل لوتون تاون شکست خورد.


به گزارش ایلنا، اجتناب کرده اند هفته سی نهم لیگ برتر انگلیس، هال سیتی میزبان لوتون تون بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه ۳ بر عالی شکست خورد.


{در این} تفریحی علایار صیادمنش شرکت کننده ایران اجتناب کرده اند دقیقه ۶۶ به میدان به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ دقیقه در پایین حضور داشت.


هال سیتی همراه خود این شکست در کلاس های چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیستم قرار دارد.


انتهای پیام/