لهستان ۴۵ دیپلمات روس را ریختن کرد


لهستان 45 دیپلمات روس را اخراج کرد

وزارت ملت لهستان روز چهارشنبه ادعا کرد کدام ممکن است کشورش ۴۵ “جاسوس روس” را کدام ممکن است شناخته شده به عنوان دیپلمات حرکت می کردند، ریختن کرده است.


به گزارش ایلنا، ماریوس کامینسکی، وزیر ملت لهستان همین الان (چهارشنبه) ادعا کرد کدام ممکن است کشورش ۴۵ «جاسوس روس» را کدام ممکن است شناخته شده به عنوان دیپلمات عملیات شخصی را انجام می دادند، ریختن کرد.


وی در توییتر شخصی نوشت: ما در جاری نابودی جامعه جاسوسی روسیه در لهستان هستیم.


سرویس اطلاعاتی لهستان همراه خود استناد به ۴۵ نفر اظهار داشت کدام ممکن است این اشخاص حقیقی برای سفارت روسیه کار می کردند با این حال در حرکت برای سرویس اطلاعاتی روسیه کار می کردند.


این ساکنان روسی ۵ روز جایگزین دارند به همان اندازه لهستان را انصراف کنند.


وزارت امور خارجه لهستان ادعا کرده است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند دیپلمات ها کدام ممکن است “شخص آسیب رسان” است باید ظرف ۴۸ ساعت لهستان را انصراف تدریجی.
انتهای پیام/