لزوم اصلاح دیدگاه مسئولان به ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش داده ها جدید


به گزارش گروه گروه خبرگزاری فارس، احمد صادقی در پیام نوروزی شخصی همراه خود ردیابی به انواع مانترا سال نو اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت، ذکر شد: اصلاح به نظر می رسید، ادراک به داده ها جدید، متعهد شدن فرآیند های استارت آپی، حمایت اجتناب کرده اند مفهوم های نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان گرایی. داده ها {برای تغییر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل فرآیندها، هوشمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت گام بردارید.

محتوای متنی پیام به رئوس مطالب زیر است:

دل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه ها را می گرداند، عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز را هدایت می تدریجی، ای دگرگون کننده سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع جهان.

اینجانب ضمن تبریک سال نو را خدمت مردمان فهیم تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران عاشق در شورای اسلامی شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری تهران، به پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها بزرگواری کدام ممکن است دوم دوم سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید نوروز را تقدیم کردند. دلداری، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به ساکنان، خدا خیرتان دهد.

پس اجتناب کرده اند راه اندازی شد رئیس معظم انقلاب اسلامی برای سال ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی در سال جاری، من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم در کمیته شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر خوب شورای اسلامی شهر تهران وظیفه بزرگی را بر عهده داریم.

رئیس انقلاب توجه انداز روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه راه حرکت رو به ورودی را برای همه مسئولان تصمیم گیری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است همه کف دست اندرکاران به نظر می رسید شخصی را اصلاح دهند، به داده ها جدید ایمان داشته باشند، روش های آغازین را بپذیرند، اجتناب کرده اند مفهوم های نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بچه ها حمایت کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم ای اجتناب کرده اند امتحان شده جهادی غافل نشویم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید