قیمت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در بازارهای جهانی


قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در بازارهای جهانی کاهش کشف شد.


به گزارش ایلنا، قیمت جهانی نفت مرتفع است.


وست تگزاس اینترمدیت همراه خود ۵۹ سهم کاهش به ۱۰۳.۶۳ رسید.


نفت نپخته برنت دریای شمال همراه خود ۱۸ سهم کاهش به ۰.۵ ۱۰۸.۵۸ رسید.


روغنی


خوب خوب و دنج طلا همراه خود ۱۵ سهم کاهش به ۶۳.۴۵ دلار رسید.


gokdانتهای پیام/