قیمت جدید مرغ اعلام شدبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش فارس، قیمت مرغ و تخم مرغ در روزهای اخیر افزایش یافته و به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار نزدیک شده است. هر کیلو مرغ به قیمت ۵۹۸۰۰ جلد به فروش می رسد. و هر عدد شانه ۷۵۰۰۰ عدد.

پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها قیمت ۵۹۸۰۰ مترمربع تصویب شد. هر کیلو مرغ و ۳۰ تخم مرغ به وزن ۱.۹ کیلوگرم و ۷۶۰۰۰ متر مربع. هر کیلو اما قیمت های بازار بسیار کمتر از این قیمت ها بود.

پیش از این قیمت ها هر کیلو مرغ ۴۲ هزار و تخم مرغ شانه ۴۰ هزار بوده که در یکی دو هفته اخیر به آرامی افزایش یافته و به قیمت های تنظیم کننده بازار مرکزی نزدیک شده است.

معاون مالی وزارت جهاد گرجستان در نشست خبری اخیر خود گفت: پیش بینی کرده بودیم پس از اجرای طرح دموکراتیزه سازی یارانه ها، بازار حدود ۳۰ درصد محصول را بازگرداند.

اخیرا وزارت جهادکشاورزی عوارض صادرات مرغ و تخم مرغ را به صفر رساند و این عاملی برای جذب تقاضا و افزایش قیمت شد.

وزارت جهاد کشاورزی معتقد است کاهش قیمت‌ها از سوی نهادهای نظارتی بازار مرکزی برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.