قیمت برنج ایرانی. ارزان ترین و گران ترین برنج موجود در بازاردر راس قیمت برنج ایرانی، رقم هاشمی قرار دارد. بازرسان بیشترین درخواست را داشتند و برنج هاشمی درجه یک کیلویی ۱۷۴ هزار دلار در گیلان فروختند. قیمت هر کیلوگرم برنج ممتاز هاشمی ۱۵۸ هزار تومان است. خمام تی تی برنج هاشمی درجه یک کیلویی ۱۴۰۰۰۰ تومان، تلاش ممتاز هاشمی ۱۳۵۰۰۰ تومان، حاج علی بنده ۱۲۴۰۰۰ تومان مقبلی ۱۰۴۰۰۰ تومان، مقبلی ۹۷۰۰۰ تومان، عالقمی ۹۷۰۰۰ تومان۷۰۰۰۰۰ تومان۷۰. به ازای هر کیلو برنج معطر هاشمی آستانه اشرفیه درجه یک ۹۰ هزار متر مربع به فروش می رسد.