قرقاش: امارات تصمیم گرفت به شکسته نشده عملکرد اعراب در مشکل سوریه است
مشاور سیاسی رئیس جمهور امارات متحده عربی ذکر شد: بازدید بشار اسد رئیس جمهور سوریه به این ملت {به دلیل} قصد امارات برای شکسته نشده عملکرد اعراب در موضوع سوریه است.