قتل مجرم، سرباز پلیس در دیلمفرمانده انتظامی جهان اجتناب کرده اند دستگیری سرقت مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله بیانیه سوگند خورده سرباز تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن منصفانه افسر نیروی انتظامی در یک واحد عملیات غافلگیرانه خبر داد.

سردار حیدر سوسنی ظهر در حال حاضر در مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: ساعت ۹ شامگاه سه شنبه در پی ادعا وسط فوریت های پلیسی شماره ۱۱۰ مبنی بر توقف نامشخص منصفانه تجهیزات خودروی پراید در یکی اجتناب کرده اند جاده های شهر امام حسن (ع) ماموران انتظامی برای عجله به گشت زنی پرداختند. . امام حسن به تجزیه و تحلیل موضوع بپردازد.

وی افزود: به محض حضور پلیس در محل، سرقت همراه خود اسلحه شخصی به مأموران شلیک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تاریکی عصر متواری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده پلیس برای دستگیری مسئله این حادثه در اصل کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به دانش یگان های پلیس، هویت قاتل کدام ممکن است بیشتر اوقات مخفیگاه شخصی را اصلاح می دهد، تعیین شده است.

سردار سوسنی اظهار داشت: یگان های پلیس در اقدامات اطلاعاتی متهم را به زیبایی تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سردار سوسنی تصدیق شد: متهم در حین دستگیری از دوام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مأموران گرفتن کرد با این حال پلیس به آنها گرفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها مجبور به تسلیم شدند.