قانونگذاران آمریکایی آرزو کرد پوشش‌های شدیدتر ضد ریاض هستند
رؤسای کمیته‌های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط خارجی مجلس نمایندگان به در کنار ۲۰ دموکرات تولید دیگری قصد دارند جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا را برای متعهد شدن مواضع روی حیله و تزویر‌تر علیه عربستان خرس فشار قرار دهند. نتیجه مبارزه اوکراین