فینال امیر کاپ | ۹ استراماچیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ عزت الله به جام نرسیدند


فینال امیر کاپ |  نه استراماچیونی و نه عزت الله به جام نرسیدند

الدحل در دیدار فینال جام امیرکاپ قطر مقابل الغرافه پیروز شد.


به گزارش ایلنا، در فینال جام امیرکاپ قطر، رقبا بین الدحیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الغرافه برگزار شد کدام ممکن است الدحیل همراه خود ۵ امتیاز اجتناب کرده اند سد الغرافه تحویل داد.


{در این} ورزشی سعید عزت الله در دقیقه ۸۳ وارد پایین شد. شیخ دیابت هم درست ورزشی کرد.


به دلیل شاگردان استراماکیونی اجتناب کرده اند در اطراف مسابقات بردن شدند.


انتهای پیام/