(فیلم) درگیری در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور!
در ویدئوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی ورزشکاران و افرادی را نشان می دهد که با شکستن شیشه در وسط سالن با هم برخورد کرده و باعث درگیری شدند. درگیری هایی که اولین بار نیست در ورزش های رزمی رخ می دهد و باعث آسیب دیدگی ورزشکاران و تماشاگران می شود.