فیلم درگیری حجاب در اتوبوس/ یک طرف ماجرا شکار شد!
در این ویدیو مشاجره و سپس دعوا بین چند زن حاضر در BART وجود دارد. در این ویدئو خانم چودری به طرف مقابل که چهره اش معلوم نیست می گوید که برای مسیح علینژاد فیلم می فرستید، من هم فیلم می فرستم برای سپاه که پدرت را بکشد…» آن شخص نیز با ناشایست پاسخ می دهد. زبان